OREW rozpoczął swoją działalność pod koniec 2002 r.

Początki nie były łatwe. Kilkuosobowa kadra zatrudniona na umowie wolontariatu rozpoczęła pracę z 11 wychowankami, w kilku salach mieszczących się na I piętrze nowo wybudowanego obiektu.

Wraz z otrzymaniem pierwszej subwencji oświatowej w styczniu 2003r. rozpoczęliśmy pełną działalność. Wkrótce podpisaliśmy umowę z NFZ i od tego czasu funkcjonujemy również jako zakład leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Zainteresowanie specjalistyczną placówką w naszym środowisku z roku na rok było coraz większe i szybko przybywało nam wychowanków oraz pacjentów ośrodka. W budynku robiło się coraz ciaśniej, tym bardziej, że dzieliliśmy go razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

Podjęliśmy więc decyzję o rozbudowie. Po kilku latach starań w 2010 roku udało nam się pozyskać fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS) i jeszcze tego samego roku rozpoczęliśmy upragnioną rozbudowę.

We wrześniu 2011r. nowy budynek został oddany do użytku.

Dzisiaj dysponujemy bardzo dobrym wyposażeniem placówki w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiadamy świetnie wykwalifikowaną kadrę specjalistów: nauczycieli, fizjoterapeutów, psychologów i neurologopedów. W naszej placówce stosujemy innowacyjne metody pracy, wdrażamy dobre praktyki, dzielimy się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem, stale poszukujemy nowych dróg dotarcia do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie specjalistyczną pomocą obejmujemy ok. 50 wychowanków z terenu 8 gmin. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3-go do 25-go roku życia.

Naszym wychowankom zapewniamy realizację obowiązku szkolnego, w tym roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, wychowanie przedszkolne, rehabilitację leczniczą wraz z opieką lekarską i pielęgniarską, rehabilitację społeczno – zawodową, w tym: terapię psychologiczną, logopedyczną i zajęciową.
Organizujemy również atrakcyjne wyjścia do różnych obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej, zielone szkoły oraz bliższe i dalsze wycieczki, które pełnią zarówno funkcję rekreacyjną jak i edukacyjną.

Od 2016r. prowadzimy we współpracy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Iwoniczu Zdroju Oddział Przysposabiający do Pracy, który przygotowuje naszych wychowanków do podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz na otwartym rynku.

Nasze działania skierowane są nie tylko do dzieci, ale także do ich rodziców. Prowadzimy stałą współpracę z rodzicami, wspierając ich w trudzie wychowania niepełnosprawnego dziecka. Oferujemy rodzicom różnorodne formy współpracy tj.: poradnictwo, szkolenia, pogadanki i wykłady, udział w imprezach okolicznościowych, integracyjnych, kulturalnych, wyjazdach i wycieczkach.

Prowadzimy także szeroką współpracę ze środowiskiem, której celem jest włączenie naszych wychowanków w szeroko pojętą integrację oraz ich godne życie w społeczeństwie.

Nasze zintegrowane działania szybko przynoszą efekty. Wychowankowie OREW usprawniają zaburzone funkcje, nabywają wiedzę, opanowują nowe umiejętności, tak bardzo potrzebne w codziennym życiu.

Dzisiaj możemy pochwalić się znacznym dorobkiem. Nasi wychowankowie zdobywają wysokie lokaty w różnych konkursach, festiwalach i spartakiadach zarówno na szczeblu lokalnym jak i wojewódzkim. Swój dorobek artystyczny mogliśmy też kilkakrotnie zaprezentować na Międzynarodowym Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Humennem na Słowacji.

Sukcesy naszych dzieci, nawet te najmniejsze jak choćby nauczenie się siedzenia przy stole, trzymania łyżki i ubierania obuwia dają nam wiele radości. To właśnie z tych małych sukcesów czerpiemy siły do dalszej pracy.