KALENDARZ WYCIECZEK I IMPREZ INTEGRACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp Zadanie Termin Osoby odpowiedzialne
1 Wycieczki i spacery po najbliższej okolicy lato/jesień
wiosna
nauczyciele wychowawcy
2 Wyjazd do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie na XV edycję Dni Otwartych wrzesień/
październik
M. Sokołowska
B. Penar
3 Zabawa integracyjna z udziałem uczniów ZSP w Rymanowie wrzesień M. Sokołowska
4 Plener malarski w Bałuciance wrzesień B. Litwin
M. Niziołek
5 Warsztaty teatralne 10 bajkowych bohaterów przeprowadzone przez aktorów Muzeum Dobranocek wraz z konkursem wrzesień A. Łabuda
6 Wernisaż prac w Krośnie w BWA wrzesień B. Litwin
M. Niziołek
7 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Jaśliskach październik T. Rzońca
8 Wyjazd na turniej piłki siatkowej do Krosna październik M. Domaradzki
9 Udział w akcji Pola Nadziei od października
do marca
K. Dziurkowska-Makulska
B. Szajna
10 Wyjazd do Podkarpackiego Muzeum Pól Bitewnych listopad Agata Królicka
11 Lekcja edukacyjna - zabawy z historią - jak powstało państwo polskie 15 listopada M. Niziołek
Ł. Zych
12 Lekcja edukacyjna w Hucie Szkła listopad M. Sokołowska
B. Penar
13 Bajki o tematyce wychowawczo - profilaktycznej wraz z warsztatami przeprowadzone przez teatr Monti: Bezpieczeństwo i Uzależnienia listopad
marzec
A. Królicka
14 Konkurs - ozdoby choinkowe grudzień B Szajna
M. Niziołek
B. Litwin
15 Spotkanie z babcią i dziadkiem przy ciasteczkach i herbatce styczeń K. Szepieniec
B. Szopa
B. Litwin
16 Kulig styczeń/luty M. Górowska-Marcisz
T. Rzońca
17 Wycieczka do Fabryki Czekolady w Korczynie marzec M. Burczyk
B. Zajdel
M. Domaradzki
18 Wycieczka do Muzeum Pisanki kwiecień A. Kindelska
I. Mędrala
19 Wyjazd na wystawę wielkanocną do Posady Zarszyńskiej kwiecień M. Burczyk
M. Domaradzki
20 Spotkanie z klasą wojskową maj M. Di Pasquale
M. Deptuch-Rajchel
21 Wycieczka w Bieszczady - Muczne czerwiec M. Niziołek
B. Szajna
B. Litwin
22 Cykliczne spotkania z doradcą zawodowym i trenerem praktyk terminy do uzgodnienia B. Szajna
M. Niziołek
23 Cykliczne spotkania z bibliotekarką terminy do uzgodnienia B. Zajdel
M. Domaradzki
24 Wyjazdy do groty solnej raz w miesiącu A. Kędra
M. Di Pasquale
25 Mini Kino dwa razy w półr. A. Kędra
26 Wyjazdy na koncerty, wyjścia do kina w ciągu roku nauczyciele
27 Udział w Festiwalach piosenki, konkursach cały rok B. Litwin
G. Bałut
B. Szajna
M. Niziołek
28 Wyjazdy na zawody sportowe cały rok S. Konderak
Ł. Zych
29 Wyjazdy na basen dwa razy w mies. S. Konderak

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp Zadanie Termin Osoby odpowiedzialne
1 Inauguracja roku szkolnego 1 września  B. Szajna
B. Litwin
G. Bałut
2 Urodziny dzieci wg kalendarza nauczyciele
3 Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości listopad M. Sokołowska
B. Penar
M. Burczyk
M. Domaradzki
4 Zabawa andrzejkowa listopad M. Di Pasquale
M. Deptuch-Rajchel
E. Panek
5 Mikołajki grudzień M. Górowska-Marcisz
T. Rzońca
6 Jasełka
Spotkanie wigilijne
grudzień A. Łabuda
A. Królicka
Ł. Zych
M. Niziołek
7 Zabawa Noworoczna z udziałem dzieci z innych szkół styczeń G. Bałut
S. Konderak
Ł. Zych
8 Spotkanie przy wielkanocnym stole kwiecień G. Bałut
S. Konderak
Ł. Zych
M. Raczkowska-Buczek
9 Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej maj M. Sokołowska
B. Penar
M. Di Pasquale
M. Burczyk
M. Raczkowska-Buczek
M. Domaradzki
B. Zajdel
10 Dzień Rodziny czerwiec M. Sokołowska
B. Penar
M. Burczyk
M. Domaradzki
M. Niziołek
11 Uroczyste zakończenie roku szkolnego czerwiec M. Burczyk
B. Zajdel
M. Domaradzki