1. Dyrektor OREW (nadzór pedagogiczny, kierowanie placówką oświatową oraz zakładem leczniczym): mgr Zuzanna Wojtoń,
  w-ce dyrektor: mgr Kinga Piotrowska
 2. Nauczyciele wychowawcy: 20 osób
 3. Nauczyciel religii: 1 osoba
 4. Nauczyciel wspomagający: 1 osoba
 5. Pomoce nauczyciela: 10 osób
 6. Psycholodzy: 2 osoby
 7. Neurologopedzi: 2 osoby
 8. Nauczyciel rehabilitant: 1 osoba
 9. Fizjoterapeuci: 4 osoby
 10. Terapeuta zajęciowy: 1 osoba
 11. Pielęgniarki: 2 osoby
 12. Personel administracyjno-obsługowy – 10 osób