I nadszedł upragniony dzień zakończenia roku szkolnego w naszym ośrodku. Po fotograficznym wspomnieniu mijającego roku każdy z wychowanków otrzymał pamiątkowy dyplom oraz świadectwa. W tym szczególnym dniu pożegnaliśmy kilku naszych wychowanków, którzy ukończyli edukację w naszej placówce i otrzymali drobne upominki.