Celem terapii logopedycznej prowadzonej w naszym ośrodku jest umożliwienie wychowankom zdobycia umiejętności komunikowania się z otoczeniem w jak najpełniejszy sposób werbalny, bądź pozawerbalny. Terapia logopedyczna dostosowana jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego wychowanka. Poprzedzona jest ona dokładną diagnozą logopedyczną oraz opracowaniem indywidualnego programu. Terapia ma formę zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych podczas, których m.in. wykorzystywane są elementy logorytmiki. Swoim zakresem obejmuje wiele działań często również tych uważanych za nietypowe (np. trening gryzienia, terapia ręki).

W terapii logopedycznej wykorzystujemy m.in. metody: integrację odruchów ustno-twarzowych według dr Swietłany Masgutowej, ustno - twarzową regulacyjną terapię Castillo – Moralesa, elementy metody werbo-tonalnej, elementy metody Integracji Sensorycznej, Program Językowy Makaton, a także mechaniczne, lingwistyczne i fonetyczne metody korygowania zaburzeń artykulacyjnych. Stosujemy również elementy Metody Dobrego Startu, terapię taktylną, masaż według Shantala, stymulację wielozmysłową.

Prowadząc terapie skupiamy się głównie nad zachowaniami komunikacyjnymi i budowaniem intencji komunikacyjnej. Rozbudzamy potrzebę kontaktu stosując strategie komunikacyjne oraz budujemy motywację do mówienia. Stymulujemy rozwój mowy czynnej, rozwijamy słownik ale także wzbogacamy stronę bierną mowy oraz korygujemy wady wymowy. Dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, usprawniamy motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych. Usprawniamy tor oddechowy poprzez bierne i czynne ćwiczenia oddechowe. Uczymy prawidłowych technik karmienia, prawidłowego połykania śliny. Przeprowadzamy trening z zakresu gryzienia i żucia pokarmów stałych oraz pobierania płynów. U wychowanków, u których nie rozwinęła się mowa, a ich werbalny sposób komunikacji jest niedostępny wprowadzamy komunikację alternatywną i wspomagającą, uczymy wykorzystywać alternatywne metody komunikacji (PCS, Program Rozwoju Komunikacji Makaton, PECS i inne). Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych, których funkcjonowanie pozwala na nabywanie systemu językowego z wykorzystaniem tych programów. W procesie terapii wykorzystujemy nowoczesne urządzenia wysokiej technologii –tablety z oprogramowaniem MÓWIK, Gadaczek itp., urządzenia oparte na nowoczesnych technologiach komputerowych (m.in. komunikatory, specjalistyczne myszki, przyciski typu switch oraz klawiatury). Korzystamy także z akcesoriów logopedycznych tj.: gryzaki, łopatki logopedyczne, wibratory logopedyczne i inne. Dostosowane są one do potrzeb oraz fizycznych możliwości wychowanków. Stosujemy specjalistyczne narzędzia do karmienia i terapii zaburzeń połykania (kubki treningowe, łyżeczki). Prowadzimy indywidualne konsultacje dla rodziców, opracowujemy programy terapii do pracy w domu. Proponujemy kompleksowe podejście do wychowanka sięgając po różnorodne środki i metody pracy.