Dnia 24 maja 2021 r odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia sanitarne każda placówka PSONI w Rymanowie świętowała ten dzień indywidualnie. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy przemarszem po parku im. A. i S. Potockich, po którym Pani dyrektor Zuzanna Wojtoń dokonała oficjalnego otwarcia obchodów. Nasi wychowankowie prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne, sportowe uczestnicząc w zabawach integracyjnych, konkursach i zawodach sportowych.

Wszyscy wspaniale bawili się przy muzyce i piosenkach prezentowanych przez dj "Dobo" oraz degustowali przygotowane smakołyki. Miłą niespodzianką obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną było spotkanie z księdzem Prymicjantem. Udzielił każdemu z nas błogosławieństwa oraz wspólnie odśpiewaliśmy "Barkę". Była to niezapomniana i wzruszająca chwila.