# Dokumenty DO POBRANIA
1 Statut POBIERZ
2 Procedury POBIERZ

  

# Regulaminy DO POBRANIA
1 Regulamin porządkowy OREW POBIERZ
2 Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego POBIERZ
3 Regulamin Rady Programowej POBIERZ
4 Regulamin ZT POBIERZ
5 Regulamin Sekcji Rodziców POBIERZ