# Dokumenty DO POBRANIA
1 Statut OREW POBIERZ
1a Załącznik nr 1 do Statutu OREW - Zakres obowiązków pracowników POBIERZ
1b Załącznik nr 2 do Statutu OREW - Organizacja pracy POBIERZ
2 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych POBIERZ
3 Polityka Ochrony Małoletnich POBIERZ

   

# Regulaminy DO POBRANIA
1 Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Rymanowie POBIERZ
2 Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego POBIERZ
3 Regulamin Rady Pedagogicznej POBIERZ
4 Regulamin Zespołu Terapeutycznego POBIERZ