Deklaracja dostępności

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej orew-rymanow.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w załączonych filmach - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj dalej", "Dowiedz się więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa orew-rymanow.org.pl spełnia wymagania w 95.45 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Wojtoń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Dwa wejścia główne od strony podwórka (placu, na który zajeżdżają busy przywożące wychowanków OREW) zapewniają swobodny dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z placu wyłożonego kostką brukową - bez ograniczeń architektonicznych. Przy każdym z wejść obok niskich schodów dwustopniowych znajdują się podjazdy wykonane zgodnie z normami prawa budowlanego.
  • Przy wejściach do budynku brak progów, szerokie drzwi otwierające się automatycznie ułatwiają wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
  • Zarówno schody jak i podjazdy wykonane są z materiałów antypoślizgowych (przy jednym wejściu antypoślizgowe płytki zimą zabezpieczane dodatkowo antypoślizgowa matą, przy drugim wejściu kostka brukowa z posypką).
  • Do budynku A od strony ulicy jest dodatkowe wejście spełniające funkcję wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia dostawczego do magazynu kuchni. Wejście wraz z podjazdem wyłożone jest kostką brukową z posypką. Do budynku B od strony ogrodu sensorycznego dodatkowe wejście spełniające funkcję wyjścia ewakuacyjnego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody dostępne i szerokie. W budynku A korytarz szer. 2.10 m. wyłożony wykładziną PCV antypoślizgową, schody zaś płytkami antypoślizgowymi z atestem. Korytarz - piętro budynek A i parter budynek B szer. 2.30 m. wyłożony płytkami.
  • Na ścianach korytarzy i klatki schodowej przymocowane są listwy spełniające funkcję barierek.
  • W budynku A zamontowana jest platforma pionowa dwuprzystankowa do przewozu osób niepełnosprawnych.
  • Wejścia do sal zajęć o szer. 90 cm, bez progów.
 3. Opis dostosowań:
  • Wychowankowie odbierani są z busów i przyprowadzani do sal zajęć przez pomoce nauczycieli lub nauczycieli oraz przez te osoby wyprowadzani są do busów.
  • W OREW znajdują się dwie szatnie. Pomocy w szatniach osobom niepełnosprawnym udzielają pomoce nauczyciela oraz nauczyciele.
  • Na terenie placówki brak dyżurki woźnego.
  • Wszelkich informacji w placówce udzielają: dyrektor oraz pracownicy OREW.
  • Toalety i łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • OREW posiada parking, przeznaczony dla pracowników. Osoby niepełnosprawne dowożone są busami pod sam budynek. Również rodzice dowożący dzieci mają możliwość chwilowego zaparkowania samochodu na placu przed budynkiem OREW.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – informacji udzielają: dyrektor oraz pracownicy OREW.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.